CHGD huyện Văn Chấn
Đường Quốc lộ 32,Khu phố Cửa Nhì, xã Sơn Thịnh, Văn Chấn, T. Yên Bái
2163873333
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác