Điểm Giao Dịch Ô Môn (Cần Thơ)
Số 01, đường Kim Đồng, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
02923667766
Giờ làm việc: Thời gian làm việc T2-T7: 7h30-17h CN: Nghỉ Lễ/Tết: 8h30 - 11h30
Cửa hàng khác