Cửa hàng MobiFone Hòa Thành
233, đường Hùng Vương, KP. 04, T.Trấn Hòa Thành, Hòa Thành
2763648468
Giờ làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:7h30-12h00 *CN:nghỉ
Cửa hàng khác