Cửa Hàng MobiFone Thành phố Thái Nguyên 1
Ki ốt dịch vụ tổng hợp, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Đường 3/2 Tích Lương, Tp.Thái Nguyên, T. Thái Nguyên
0904389390
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác