CHGD thị xã Phúc Yên
Số 155, Đường Trường Chinh, Phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên,Vĩnh Phúc
2113512513
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác