Cửa hàng MobiFone Chơn Thành
76 QL13, Ấp 02, Minh Hưng, Chơn Thành Bình Phước
2713660088
Giờ làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:7h30-12h00 *CN:nghỉ
Cửa hàng khác