Cửa Hàng MobiFone Lý Sơn
KDC số 4, Thôn Đông, X. An Vĩnh, H. Lý Sơn
905811363
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác