Cửa Hàng MobiFone Lý Sơn
KDC số 4, Thôn Đông, X. An Vĩnh, H. Lý Sơn
0934907696
Giờ làm việc: 7:30 - 17:00
Cửa hàng khác