Cửa Hàng MobiFone Vĩnh Linh
97 Trần Phú, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, T. Quảng Trị
935150777
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác