Tự tạo gói cước

Gói tháng

Gói ngày

SD (5K)
MD (10K)
LD (15K)
XD (20K)
 • SD (5K)
 • MD (10K)
 • LD (15K)
 • XD (20K)
 • Thoại nội mạng

  6 phút

 • Thoại ngoại mạng

  2 phút

 • Data

  3 GB

Gói cước nổi bật

Gói HDP200

Thoại nội mạng: 200 phút

Data: 6.5GB

HSD: 30 Ngày

200.000 đ

Chi tiết

HDP70

Data: 2GB

Thoại: 70 phút

HSD: 30 ngày

70.000 đ

Chi tiết

Gói cước

Gói MobiF

Gói Combo trong nước

Gói chuyển vùng quốc tế

Gói Thoại quốc tế

Gói MobiF 69

 • Thoại nội mạng: 1000 phút
 •  
 • HSD: 30 Ngày
69.000 đ Chi tiết

Gói MobiF 149

 • Thoại nội mạng: 1500 phút
 • Data: 8.00 GB
 • HSD: 31 Ngày
149.000 đ Chi tiết

Gói MobiF 199

 • Thoại nội mạng: 1500 phút
 • Data: 9.00 GB
 • HSD: 31 Ngày
199.000 đ Chi tiết

Gói MobiF 299

 • Thoại nội mạng: 2000 phút
 • Data: 12.00 GB
 • HSD: 31 Ngày
299.000 đ Chi tiết

Gói MobiF 399

 • Thoại nội mạng: 3000 phút
 • Data: 17.00 GB
 • HSD: 31 Ngày
399.000 đ Chi tiết

Gói MobiF 499

 • Thoại nội mạng: 4000 phút
 • Data: 22.00 GB
 • HSD: 31 Ngày
499.000 đ Chi tiết

Gói MobiF 599

 • Thoại nội mạng: 5000 phút
 • Data: 25.00 GB
 • HSD: 31 Ngày
599.000 đ Chi tiết

Gói MobiF 799

 • Thoại nội mạng: 7000 phút
 • Data: 35.00 GB
 • HSD: 31 Ngày
799.000 đ Chi tiết

Gói MobiF 999

 • Thoại nội mạng: 10000 phút
 • Data: 45.00 GB
 • HSD: 31 Ngày
999.000 đ Chi tiết

Gói MobiF MF199QT

 • Thoại nội mạng: 1500 phút
 • Thoại liên mạng: 120 phút
 • Data: 9.00 GB
 • Thoại quốc tế: 40 phút
 • HSD: 31 Ngày
199.000 đ Chi tiết

Gói MobiF MF99QT

 • Thoại nội mạng: 1000 phút
 • Thoại liên mạng: 30 phút
 • Data: 5.00 GB
 • Thoại quốc tế: 10 phút
 • HSD: 31 Ngày
99.000 đ Chi tiết

Gói MobiF MF149QT

 • Thoại nội mạng: 1500 phút
 • Thoại liên mạng: 60 phút
 • Data: 8.00 GB
 • Thoại quốc tế: 20 phút
 • HSD: 31 Ngày
149.000 đ Chi tiết