Gói MobiF MF149QT

Thoại nội mạng: 1500 phút

Thoại liên mạng: 60 phút

DATA: 8.00 GB

Thoại quốc tế: 20 phút

HSD: 31 Ngày

Gia hạn tự động:

149.000 đ

Các thuê bao trả sau MobiF phát triển mới của MobiFone.

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật