Gói MobiF MF99QT

Thoại nội mạng: 1000 phút

Thoại liên mạng: 30 phút

DATA: 5.00 GB

Thoại quốc tế: 10 phút

HSD: 31 Ngày

Gia hạn tự động:

99.000 đ

Các thuê bao trả sau MobiF phát triển mới của MobiFone.

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật