Viễn thông

Gói cước doanh nghiệp

Tổng đài doanh nghiệp

Ưu đãi M-Business

FClass

Gói cước combo bao gồm thoại, data, SMS dành cho đối tượng là thuê bao MobiFone KHDN.
Chi tiết

BClass

Gói cước combo bao gồm thoại, data, SMS dành cho đối tượng là thuê bao MobiFone KHDN.
Chi tiết

NClass

Gói cước combo bao gồm thoại, data, SMS dành cho đối tượng là thuê bao MobiFone KHDN.
Chi tiết

CClass

Gói cước combo bao gồm thoại, data, SMS dành cho đối tượng là thuê bao MobiFone KHDN.
Chi tiết

Công nghệ thông tin

Doanh nghiệp số

Chính phủ số

Quảng cáo số

Truyền dẫn, Băng rộng

Dịch vụ

Dịch vụ thuê kênh riêng

Dịch vụ cho thuê đường truyền dẫn vật lý dùng riêng để kết nối và truyền thông tin giữa các thiết bị đầu cuối trong mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng của khách hàng.

Dịch vụ Mạng riêng ảo -VPN

Là dịch vụ kết nối các mạng của một doanh nghiệp, tổ chức thành một mạng riêng, duy nhất thông qua cơ sở hạ tầng dùng chung của nhà cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ băng rộng cố định MobiFiber

Là dịch vụ truy cập Internet sử dụng công nghệ NGPON và XGSPON hiện đại nhất với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang đến địa chỉ thuê bao

Internet Leased Line

Là dịch vụ đường truyền Internet có cổng kết nối quốc tế riêng biệt dành cho các văn phòng, công ty có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ.