Chi tiết giải pháp

Hệ thống quản lý thông tin nguồn

Hệ thống quản lý thông tin nguồn - quản lý tập trung và cung cấp thông tin cho đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin

Giới thiệu

Là hệ thống cho phép quản lý, chia sẻ, biên tập, đăng tải, phát thanh thông tin từ nguồn nội dung đến hệ thống đích, đồng thời cho phép tiếp nhận thống tin phẩn hồi từ các hệ thống, ứng dụng của hệ thống đích. Hệ thống quản lý thông tin nguồn được phân chia thành 2 cấp độ: hệ thống quản lý thông tin nguồn cấp trung ương, hệ thống quản lý thông tin nguồn cấp tỉnh.

Đối tượng khách hàng

Hệ thống quản lý thông tin nguồn hướng tới tập khách hàng là các Sở thông tin và truyền thông Tỉnh/Thành phố và cơ quan truyền thông trên địa bàn 63 tỉnh thành phố. Sản phẩm này cũng quản lý tập trung các thiết bị phát thanh ứng dụng CNTT – VT của các đơn vị cung cấp khác nhau và MobiFone cũng là một trong các đơn vị phát triển các thiết bị.

Lợi ích & tính năng

  • Tính năng hiển thị thông tin

Xem các thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của chính quyền địa phương… Chức năng cụ thể như sau:

- Xem danh sách và nội dung thông tin mới

- Xem danh sách và nội dung thông tin theo từng chủ đề, lĩnh vực

- Thông báo cho người sử dụng khi có thông tin mới

- Nghe lại bản tin đã phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT

  • Tính năng hiển thị thông báo

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo đến người dân các thông tin khẩn cấp về thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... Chức năng cụ thể như sau:

- Xem danh sách thông báo

- Xem nội dung thông báo

- Xem lại thông báo

  • Tính năng thực hiện khảo sát

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện khảo sát ý kiến của người dân khi có nhu cầu. Chức năng cụ thể như sau:

- Xem danh sách khảo sát

- Thực hiện khảo sát

- Cảnh báo khi có khảo sát bắt buộc nhưng chưa được thực hiện

- Thông báo cho người dân khi có khảo sát mới

  • Tính năng phản ánh hiện trường, đóng góp ý kiến của người dân

Người dân gửi ý kiến phản ánh, kiến nghị và đóng góp ý kiến. Chức năng cụ thể như sau:

- Người dân có thể phản ánh hiện trường tại địa bàn (qua hình ảnh, âm thanh, chữ viết), đóng góp ý kiến để chính quyền kịp thời nắm bắt và có quyết định xử lý

- Chuyển ý kiến phán ánh, kiến nghị, đóng góp ý kiến của người dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

1 File đính kèm

Sản phẩm khác

MobiFone SIP Trunk

Dịch vụ trung kế MobiFone SIP Trunking là dịch vụ kênh trung kế thoại sử dụng giao thức SIP 2.0 với số hotline di động đầu số MobiFone

MobiFone Invoice

MobiFone Invoice là giải pháp chuyên dụng cho việc tạo lập, xuất hóa đơn điện tử và quản lý phát hành hóa đơn trực tuyến đáp ứng thông tư 78 của BTC