Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với khách hàng MobiFone

MobiFone luôn cam kết bảo mật những thông tin, dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách tốt nhất theo quy định của pháp luật. Vì vậy, MobiFone xây dựng Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này để Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin và quyền lợi của Khách hàng đối với các hoạt động này.

Chính sách này là một phần không thể tách rời của bản Hợp đồng, các Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ Viễn thông và các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác do MobiFone cung cấp tới Khách hàng. MobiFone công bố Chính sách trên các ứng dụng và trang thông tin điện tử của MobiFone, cụ thể: website https://mobifone.vn, Ứng dụng My MobiFone và hoặc các ứng dụng, trang thông tin khác do MobiFone cung cấp trong từng thời kỳ.

Chi tiết chính sách tại đây