Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói Data FastConnect

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Ngày

Gói Data Tháng

Gói Data Thường

Gói Data Bổ sung

Gói F70

 • 7.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
70.000 đ Chi tiết

Gói F120

 • 12.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
120.000 đ Chi tiết

Gói F200

 • 20.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
200.000 đ Chi tiết

Gói F300

 • 30.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
300.000 đ Chi tiết

Gói F90N

 • 9.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
90.000 đ Chi tiết

Gói F150 (3 tháng)

 • 3.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
150.000 đ Chi tiết

Gói F250 (6 tháng)

 • 3.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
250.000 đ Chi tiết