Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói Data Ngày

Gói Data FastConnect

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Thường

Gói Data Bổ sung

D15
15.000 đ / 3 Ngày
3.00 GB
D5
5.000 đ / 1 Ngày
1.00 GB
D10
10.000 đ / 1 Ngày
8.00 GB
MBF30
30.000 đ / 7 Ngày
30.00 GB
GAMI5
5.000 đ / 1 Ngày
0.49 GB
GAMI10
10.000 đ / 1 Ngày
1.00 GB
D30
30.000 đ / 7 Ngày
1.00 GB
BF30
10.000 đ / 1 Ngày
8.00 GB