Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói linh hoạt theo thời gian

Gói Data Ngày

Gói Data FastConnect

Gói Data Thường

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Bổ sung

LH1D

  • 4.00 GB

  • HSD: 1 Ngày
9.000 đ Chi tiết

LH2D

  • 5.00 GB

  • HSD: 2 Ngày
19.000 đ Chi tiết

LH4D

  • 5.00 GB

  • HSD: 5 Ngày
39.000 đ Chi tiết

LH8D

  • 5.00 GB

  • HSD: 8 Ngày
79.000 đ Chi tiết

LH30D

  • 6.00 GB

  • HSD: 30 Ngày
299.000 đ Chi tiết