• Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 13/08/2021
 • 3 ngày trước
 • Hà Nam, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai,
 • 10 - 20 triệu đồng/ tháng
 • Ngày hết hạn: 17/08/2021
 • 11 ngày trước
 • Hà Nam, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai,
 • Mức lương: 10-20 triệu/tháng
 • Ngày hết hạn: 17/08/2021
 • 11 ngày trước
 • Hà Nội
 • Tổng thu nhập trước khi trừ thuế năm đầu tiên: 250 triệu đồng
 • Ngày hết hạn: 01/08/2021
 • 7 ngày trước
 • Hà Nội
 • Tổng thu nhập trước khi trừ thuế năm đầu tiên: 250 triệu đồng
 • Ngày hết hạn: 01/08/2021
 • 7 ngày trước
 • Hà Nội
 • Tổng thu nhập năm đầu trước khi trừ thuế: 250 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 01/08/2021
 • 7 ngày trước