• Đồng Nai
 • Bình quân/năm: trên 15 triệu/tháng
 • Ngày hết hạn: 15/07/2022
 • 12 ngày trước
 • Đồng Nai
 • Bình quân/năm: trên 15 triệu/tháng
 • Ngày hết hạn: 15/07/2022
 • 12 ngày trước
 • Ninh Thuận, Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu,
 • Bình quân/năm: trên 15 triệu/tháng
 • Ngày hết hạn: 15/07/2022
 • 12 ngày trước
 • Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
 • Tổng thu nhập năm đầu tiên (Gross): 300 triệu đồng
 • Ngày hết hạn: 10/07/2022
 • 10 ngày trước
 • Hà Nội
 • lên đến 250 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 31/08/2022
 • 33 ngày trước
 • Hà Nội
 • lên đến 250 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 31/08/2022
 • 33 ngày trước