Tên gói cước
HD300
Giá gói
300.000 đ
Thời hạn
30 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

Gói cước HD300 sử dụng trong 1 tháng:

 • Cước phí: 300.000 VNĐ
 • Data: 33GB/tháng 
 • Gia hạn tự động: 

 Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn DK HD300 
gửi 999
- Hủy qua SMS: Soạn HUY HD300
 gửi 999
- Hủy gia hạn: Soạn KGH HD300 
gửi 999

Gói cước tương tự
 • HD70
  70.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 6.00 GB  
 • HD400
  400.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 44.00 GB  
 • HD300
  300.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 33.00 GB  
 • HD120
  120.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 10.00 GB  
 • HD500
  500.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 55.00 GB  
 • HD90
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 8.00 GB  
 • HD200
  200.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 18.00 GB  
 • NA120
  120.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 20.00 GB  
 • PT90
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 45.00 GB  
 • PT120
  120.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 60.00 GB  
 • 6PT120
  720.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 360.00 GB  
 • 6PT90
  540.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 270.00 GB  
 • 12PT90
  1.080.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 540.00 GB  
 • 3PT90
  270.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 135.00 GB  
 • 3PT120
  360.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 12PT120
  1.440.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 720.00 GB  
 • NCT155
  155.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 165.00 GB