Tên gói cước
12TK219
Giá gói
2.628.000 đ
Thời hạn
360 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước 12TK219 với 2.628.000đ sử dụng trong 12 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ):
- Data 12GB/ngày tương đương 4.320GB/12 chu kỳ
- Không giới hạn dung lượng truy cập Youtube và Facebook
- Miễn phí:
 • Dưới 10 phút thoại nội mạng (tối đa 2.000 phút)
 • 250 phút ngoại mạng

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn DK 12TK219 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 12TK219 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 12TK219 gửi 789
Gói cước tương tự
 • 12HD300N
  3.000.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 1440.00 GB  
 • 6HD120
  600.000 đ / 6 Tháng
  DATA: 84.00 GB  
 • 6HD200
  1.000.000 đ / 7 Tháng
  DATA: 154.00 GB  
 • 6HD300
  1.500.000 đ / 7 Tháng
  DATA: 252.00 GB  
 • 12PT70
  840.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB  
 • TK135
  135.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 210.00 GB  
 • 3TK135
  405.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 630.00 GB  
 • 6TK135
  810.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 1440.00 GB  
 • 12TK135
  1.620.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 3240.00 GB  
 • TK159
  159.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đến: 100 phút DATA: 180.00 GB
 • 3TK159
  477.000 đ / 90 Ngày
  Thoại gọi đến: 100 phút DATA: 540.00 GB
 • 6TK159
  954.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đến: 150 phút DATA: 1260.00 GB
 • 12TK159
  1.908.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đến: 200 phút DATA: 2880.00 GB
 • TK219
  219.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đến: 150 phút DATA: 270.00 GB
 • 3TK219
  657.000 đ / 90 Ngày
  Thoại gọi đến: 150 phút DATA: 810.00 GB
 • 6TK219
  1.314.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đến: 200 phút DATA: 1800.00 GB
 • 12TK219
  2.628.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đến: 250 phút DATA: 4320.00 GB