Tên gói cước
6NA120
Giá gói
720.000 đ
Thời hạn
180 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước 6NA120 với 720.000đ sử dụng trong 6 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ):
- Data 20GB/chu kỳ tương đương với 120GB/6 chu kỳ (hết dung lượng, tạm khóa internet)
 

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn 6NA120 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 6NA120 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 6NA120 gửi 789

Gói cước tương tự
  • 12NA70
    840.000 đ / 360 Ngày
    DATA: 120.00 GB  
  • 6NA90
    540.000 đ / 180 Ngày
    DATA: 90.00 GB  
  • 12NA90
    1.080.000 đ / 360 Ngày
    DATA: 180.00 GB  
  • 6NA120
    720.000 đ / 180 Ngày
    DATA: 120.00 GB  
  • 12NA120
    1.440.000 đ / 360 Ngày
    DATA: 240.00 GB  
  • 3NA90
    270.000 đ / 90 Ngày
    DATA: 45.00 GB  
  • 3NA120
    360.000 đ / 90 Ngày
    DATA: 60.00 GB  
  • 6MXH80
    480.000 đ / 180 Ngày
    DATA: 180.00 GB  
  • 12MXH80
    960.000 đ / 360 Ngày
    DATA: 360.00 GB  
  • MXH90
    90.000 đ / 30 Ngày
    DATA: 30.00 GB  
  • 6MXH90
    540.000 đ / 180 Ngày
    DATA: 180.00 GB  
  • 12MXH90
    1.080.000 đ / 360 Ngày
    DATA: 360.00 GB  
  • MXH100
    100.000 đ / 30 Ngày
    DATA: 30.00 GB  
  • 6MXH100
    600.000 đ / 180 Ngày
    DATA: 180.00 GB  
  • 12MXH100
    1.200.000 đ / 360 Ngày
    DATA: 360.00 GB