Chi tiết giải pháp

MobiFone T-VAN

MobiFone T-VAN là dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử của MobiFone

Giới thiệu

Đối tượng khách hàng:

- Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: là đơn vị cung cấp Giải pháp Hóa đơn (khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn…) trên nền điện tử cho Khách hàng cuối (Người nộp thuế).

- Doanh nghiệp trực tiếp lập, phát hành hóa đơn điện tử (Người nộp thuế): là doanh nghiệp đã có giải pháp hóa đơn riêng, cần có giải pháp kết nối, nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử tới Tổng Cục thuế.

Lợi ích & tính năng

Cổng kết nối truyền nhận (KNTN) dữ liệu hóa đơn điện tử giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế là hệ thống trung gian giữa doanh nghiệp bán hàng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và cơ quan thuế.

- Cổng KNTN được lựa chọn thiết lập tại một số doanh nghiệp có uy tín, năng lực mạnh về hạ tầng Công nghệ thông tin, có khả năng triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng liên tục, thông suốt. Thay vì hàng triệu doanh nghiệp và hàng trăm hệ thống hóa đơn điện tử khác nhau phải kết nối trực tiếp đến hệ thống tập trung của Cơ quan thuế, các tổ chức này có thể kết nối đến Cơ quan thuế thông qua Cổng KNTN để thực hiện giao dịch hóa đơn điện tử.

- Cổng KNTN được triển khai phân tán sẽ giúp đảm bảo khả năng xử lý số lượng lớn các giao dịch, đảm bảo tính bảo mật của hệ thống thuế, đảm bảo sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống kể cả trong trường hợp hệ thống của cơ quan thuế gặp sự cố hoặc phải nâng cấp ngắn hạn

1 File đính kèm

Sản phẩm khác

App một cửa điện tử liên thông e-Gate

Giải pháp hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông là một thành phần quan trọng trong Khung kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh/ thành phố.

LiveInfo Ads

Là dịch vụ giúp các Doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp tới người dùng là thuê bao MobiFone trên toàn quốc