Tên gói cước
12TK135
Giá gói
1.620.000 đ
Thời hạn
360 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước 12TK135 với 1.620.000đ sử dụng trong 12 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ):
- Data 9GB/ngày tương đương 3.240GB/12 chu kỳ

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn DK 12TK135 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY
12TK135 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH
12TK135 gửi 789
Gói cước tương tự
 • 12PT70
  840.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB  
 • TK135
  135.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 210.00 GB  
 • 3TK135
  405.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 630.00 GB  
 • 6TK135
  810.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 1440.00 GB  
 • 12TK135
  1.620.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 3240.00 GB  
 • TK159
  159.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đến: 100 phút DATA: 180.00 GB
 • 3TK159
  477.000 đ / 90 Ngày
  Thoại gọi đến: 100 phút DATA: 540.00 GB
 • 6TK159
  954.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đến: 150 phút DATA: 1260.00 GB
 • 12TK159
  1.908.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đến: 200 phút DATA: 2880.00 GB
 • TK219
  219.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đến: 150 phút DATA: 270.00 GB
 • 3TK219
  657.000 đ / 90 Ngày
  Thoại gọi đến: 150 phút DATA: 810.00 GB
 • 6TK219
  1.314.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đến: 200 phút DATA: 1800.00 GB
 • 12TK219
  2.628.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đến: 250 phút DATA: 4320.00 GB