Tên gói cước
12NA70
Giá gói
840.000 đ
Thời hạn
360 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước 12NA70 với 840.000đ sử dụng trong 12 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ):
- Data 10GB/chu kỳ tương đương với 120GB/12 chu kỳ (hết dung lượng, tạm khóa internet)

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn 12NA70 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 12NA70 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 12NA70 gửi 78

Gói cước tương tự
 • 12NA70
  840.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 120.00 GB  
 • 6MXH80
  480.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 12MXH80
  960.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB  
 • MXH90
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • 6MXH90
  540.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 12MXH90
  1.080.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB  
 • MXH100
  100.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • 6MXH100
  600.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 12MXH100
  1.200.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB