Tên gói cước
3PT70
Giá gói
210.000 đ
Thời hạn
90 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước 3PT70 với 210.000đ sử dụng trong 3 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ):
- Data 1GB/ngày tương đương 90GB/3 chu kỳ

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn 3PT70 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 3PT70 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 3PT70 gửi 789

Gói cước tương tự
 • 6PT70
  420.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 6NA70
  420.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 60.00 GB  
 • 3PT70
  210.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 90.00 GB  
 • 3NA70
  210.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • MXH80
  80.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB