Tên gói cước
6KC90
Giá gói
540.000 đ
Thời hạn
180 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước 6KC90 với 540.000đ sử dụng trong 6 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ)
- Data: 1GB/ngày tương đương 180GB/6 chu kỳ (hết dung lượng, dừng truy cập)
- Miễn phí:
 • Dưới 10 phút gọi nội mạng đầu tiên
 • 30 phút ngoại mạng

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn 6KC90 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 6KC90 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 6KC90 gửi 789
Gói cước tương tự
 • 6KC90
  540.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 30 phút DATA: 180.00 GB
 • 12KC90
  1.080.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 30 phút DATA: 360.00 GB
 • MXH120
  120.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 30 phút DATA: 30.00 GB
 • 6MXH120
  720.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 30 phút DATA: 180.00 GB
 • 12MXH120
  1.440.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 30 phút DATA: 360.00 GB
 • MXH150
  150.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 45.00 GB
 • 6MXH150
  900.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 270.00 GB
 • 12MXH150
  1.800.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 540.00 GB