Tên gói cước
NA70
Giá gói
70.000 đ
Thời hạn
30 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước NA70 với 70.000đ sử dụng trong 1 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ):
- Data 10GB/chu kỳ (hết dung lượng, tạm khóa internet)

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn NA70 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY NA70 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH NA70 gửi 789
Gói cước tương tự
 • V180
  180.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 240.00 GB  
 • V90
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • PT70
  70.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • NA70
  70.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 10.00 GB  
 • NA90
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 15.00 GB