Tên gói cước
6MXH80
Giá gói
480.000 đ
Thời hạn
180 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước 6MXH80 với 480.000đ sử dụng trong 6 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ):
- Data 1GB/ngày tương đương 180GB/6 chu kỳ
- Không giới hạn dung lượng truy cập Youtube 

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn 6MXH80 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 6MXH80 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 6MXH80 gửi 789
Gói cước tương tự
 • 12NA70
  840.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 120.00 GB  
 • 6MXH80
  480.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 12MXH80
  960.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB  
 • MXH90
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • 6MXH90
  540.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 12MXH90
  1.080.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB  
 • MXH100
  100.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • 6MXH100
  600.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 12MXH100
  1.200.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB