Tên gói cước
12MXH80
Giá gói
960.000 đ
Thời hạn
360 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

Gói cước 12MXH80 với 960.000đ sử dụng trong 12 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ)
- Đăng ký qua SMS: Soạn 12MXH80 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 12MXH80 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 12MXH80 gửi 789

Gói cước tương tự
 • 12NA70
  840.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 120.00 GB  
 • 6NA90
  540.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 90.00 GB  
 • 12NA90
  1.080.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 6NA120
  720.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 120.00 GB  
 • 12NA120
  1.440.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 240.00 GB  
 • 3NA90
  270.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 45.00 GB  
 • 3NA120
  360.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 60.00 GB  
 • 6MXH80
  480.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 12MXH80
  960.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB  
 • MXH90
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • 6MXH90
  540.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 12MXH90
  1.080.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB  
 • MXH100
  100.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • 6MXH100
  600.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 12MXH100
  1.200.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 360.00 GB