Gói BClass

Thoại nội mạng: 3000 phút

Thoại liên mạng: 800 phút

DATA: 186.00 GB

SMS nội mạng: 300 sms

SMS liên mạng: 300 sms

Thoại quốc tế: 100 phút

HSD: 31 Ngày

Gia hạn tự động:

469.000 đ

Khách hàng doanh nghiệp/tổ chức trên toàn quốc

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật