Tên gói cước
FClass
Giá gói
999.000 đ
Thời hạn
31 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước tương tự
 • HDP100
  100.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 100 phút DATA: 3.00 GB
 • HDP120
  120.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 120 phút DATA: 4.00 GB
 • HDP200
  200.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 200 phút DATA: 6.50 GB
 • HDP300
  300.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 300 phút DATA: 10.00 GB
 • HDP600
  600.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 600 phút DATA: 20.00 GB
 • TQT_HQ1
  150.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 1000 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 60.00 GB Thoại quốc tế: 60 phút
 • TQT_HQ2
  250.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 1000 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 60.00 GB Thoại quốc tế: 180 phút
 • E229QT
  229.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 2000 phút Thoại gọi đến: 150 phút DATA: 10.00 GB Thoại quốc tế: 50 phút
 • E329QT
  329.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 3000 phút Thoại gọi đến: 225 phút DATA: 15.00 GB Thoại quốc tế: 75 phút
 • HP2
  109.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đến: 40 phút DATA: 8.00 GB
 • NClass
  189.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 1000 phút Thoại gọi đến: 250 phút DATA: 77.50 GB SMS: 150 sms Thoại quốc tế: 20 phút
 • EClass_1
  389.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 1500 phút Thoại gọi đến: 500 phút DATA: 155.00 GB SMS: 250 sms Thoại quốc tế: 100 phút
 • BClass
  469.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 3000 phút Thoại gọi đến: 800 phút DATA: 186.00 GB SMS: 300 sms SMS liên mạng: 300 sms Thoại quốc tế: 100 phút
 • FClass
  999.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 5000 phút Thoại gọi đến: 1250 phút DATA: 310.00 GB SMS: 500 sms SMS liên mạng: 500 sms Thoại quốc tế: 400 phút