Gói FClass

Thoại nội mạng: 5000 phút

Thoại liên mạng: 1250 phút

DATA: 310.00 GB

SMS nội mạng: 500 sms

SMS liên mạng: 500 sms

Thoại quốc tế: 400 phút

HSD: 31 Ngày

Gia hạn tự động:

999.000 đ

Khách hàng doanh nghiệp/tổ chức trên toàn quốc

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật