Gói NClass

Thoại nội mạng: 1000 phút

Thoại liên mạng: 250 phút

DATA: 77.50 GB

SMS nội mạng: 150 sms

Thoại quốc tế: 20 phút

HSD: 31 Ngày

Gia hạn tự động:

189.000 đ

Khách hàng doanh nghiệp/tổ chức trên toàn quốc

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật