Gói Enterprise E329QT

Thoại nội mạng: 3000 phút

Thoại liên mạng: 225 phút

DATA: 15.00 GB

Thoại quốc tế: 75 phút

HSD: 31 Ngày

Gia hạn tự động:

329.000 đ

Toàn bộ các thuê bao trả sau khách hàng doanh nghiệp phát triển mới của MobiFone.

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật