Tên gói cước
6KC150
Giá gói
900.000 đ
Thời hạn
180 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước 6KC150 với 900.000đ sử dụng trong 6 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ)
- Data: 2GB/ngày tương đương 360GB/6 chu kỳ (hết dung lượng, dừng truy cập)
- Miễn phí:
 • Dưới 10 phút gọi nội mạng đầu tiên
 • 80 phút ngoại mạng

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn 6KC150 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 6KC150 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 6KC150 gửi 789
Gói cước tương tự
 • KC120
  120.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 45.00 GB
 • KC150
  150.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 80 phút DATA: 60.00 GB
 • 6KC120
  720.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 270.00 GB
 • 12KC120
  1.440.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 540.00 GB
 • 6KC150
  900.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 80 phút DATA: 360.00 GB
 • 12KC150
  1.800.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 80 phút DATA: 720.00 GB
 • 3KC150
  450.000 đ / 90 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 80 phút DATA: 180.00 GB
 • 3KC120
  360.000 đ / 90 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 135.00 GB