Tên gói cước
12KC120
Giá gói
1.440.000 đ
Thời hạn
360 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước 12KC120 với 1.440.000đ sử dụng trong 12 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ)
- Data: 1.5GB/ngày tương đương 540GB/12 chu kỳ (hết dung lượng, dừng truy cập)
- Miễn phí:
 • Dưới 10 phút gọi nội mạng đầu tiên
 • 50 phút ngoại mạng

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn 12KC120 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 12KC120 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 12KC120 gửi 789
Gói cước tương tự
 • KC120
  120.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 45.00 GB
 • 6KC120
  720.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 270.00 GB
 • 12KC120
  1.440.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 540.00 GB
 • KC90
  90.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 30 phút DATA: 1.00 GB
 • 3KC120
  360.000 đ / 90 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 50 phút DATA: 135.00 GB
 • 3KC90
  270.000 đ / 90 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 30 phút DATA: 90.00 GB