Tên gói cước
TQT99
Giá gói
99.000 đ
Thời hạn
15 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

Gói cước TQT99 sử dụng trong 15 ngày:

  • Cước phí: 99.000 VNĐ
  • Thoại quốc tế: 100 phút
  • Tự động gia hạn: Có
  • Đối tượng áp dụng: Tất cả các thuê bao MobiFone đang hoạt động 02 chiều trên mạng, trừ thuê bao Fast Connect; 

 Cách thức đăng ký:

  • Đăng ký qua SMS: Soạn ON TQT99 gửi 9084
  • Hủy qua SMS: Soạn HUY TQT99 gửi 999 
  • Hủy gia hạn qua SMS: Soạn KGH  TQT99 gửi 999 

 

 

Gói cước tương tự
  • SSEA1
    500.000 đ / 31 Ngày
    Thoại gọi đi: 40 phút Thoại gọi đến: 40 phút DATA: 15.00 GB Thoại quốc tế: 120 phút
  • SSEA2
    250.000 đ / 31 Ngày
    Thoại gọi đi: 15 phút Thoại gọi đến: 15 phút DATA: 5.00 GB Thoại quốc tế: 60 phút
  • QTTK15
    15.000 đ / 1 Tháng
  • TQT9
    9.000 đ / 1 Ngày
    Thoại quốc tế: 6 phút  
  • TQT19
    19.000 đ / 1 Ngày
    Thoại quốc tế: 10 phút  
  • TQT49
    49.000 đ / 7 Ngày
    Thoại quốc tế: 40 phút  
  • TQT99
    99.000 đ / 15 Ngày
    Thoại quốc tế: 100 phút  
  • TQT199
    199.000 đ / 30 Ngày
    Thoại quốc tế: 250 phút  
  • TQT299
    299.000 đ / 30 Ngày
    Thoại quốc tế: 380 phút