Cửa Hàng MobiFone Văn Giang
Số nhà 262 đường 179, Thị trấn Văn Giang, H.Văn Giang, T. Hưng Yên
0905499988
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác