Cửa Hàng MobiFone Sơn Hà
227 Đường 17 tháng 3, thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, Quảng Ngãi
905924168
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác