Cửa Hàng MobiFone Sơn Hà
227 Đường 17 tháng 3, thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, Quảng Ngãi
0905941555
Giờ làm việc: 7:30 - 17:00
Cửa hàng khác