Cửa Hàng MobiFone Quảng Trạch
40 Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
2323516777
Giờ làm việc: 07:30 - 17:30
Cửa hàng khác