Cửa hàng Liên Hương
40 Đường 17/04, KP 4, TT.Liên Hương, Tuy Phong
2523883888
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác