Cửa hàng MobiFone Liên Hương
Số 11, Đường Nguyễn Huệ TT.Liên Hương, H.Tuy Phong, T. Bình Thuận
02523883888
Giờ làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:7h30-12h00 *CN:nghỉ
Cửa hàng khác