Cửa Hàng MobiFone Yên Mỹ
Thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, H.Yên Mỹ, T. Hưng Yên
0906581994
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác