Cửa Hàng MobiFone Trịnh Xá - Thủy Nguyên
Thôn 8 Trịnh Xá, Xã Thiên Hương , H.Thủy Nguyên, Hải Phòng
0225.8841088
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác