Cửa Hàng MobiFone Quế Võ
Số nhà 63 khu 1, Thị trấn Phố Mới, H.Quế Võ, T. Bắc Ninh
0902000988
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác