Cửa hàng Long Điền
254 Mạc Thanh Đạm, Khu phố Long Lâm, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
2543866888
Giờ làm việc: T2-T6: 7:30 -11:30; 13:30-17:30, T7: 8:30 - 11:30; 13:30-16:30, CN: Nghỉ
Cửa hàng khác