Cửa Hàng MobiFone Hiệp Hoà
Số 40- tổ dân phố số 1- thị trấn thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang
02043562555
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác