Cửa hàng Đất Đỏ
17 QL55, Khu phố Phước Thới, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ
2543688989
Giờ làm việc: T2-T6: 7:30 -11:30; 13:30-17:30, T7: 8:30 - 11:30; 13:30-16:30, CN: Nghỉ
Cửa hàng khác