Cửa hàng MobiFone Hàm Thuận Bắc
Số 220 QL28, Lâm Hòa, TT.Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc
02523611111
Giờ làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:7h30-12h00 *CN:nghỉ
Cửa hàng khác