Cửa Hàng MobiFone Lăk
206 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Lắk
903595955
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác