Cửa Hàng MobiFone Mộ Đức
Khu dân cư số 6, thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, H.Mộ Đức, T. Quảng Ngãi
0905405214
Giờ làm việc: 7:30 - 17:00
Cửa hàng khác