Cửa Hàng MobiFone Cẩm Giàng
Số nhà 60, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
931506989
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác