Cửa Hàng MobiFone Đông Triều
Số 189 đường Nguyễn Bình- khu 4- Phường Đông Triều- thị xã Đông Triều- Tỉnh Quảng Ninh
02033.595168
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác