Cửa Hàng MobiFone Thành phố Lạng Sơn
345 Bà Triệu, P. Vĩnh Trại, Tp.Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
02053875240
Giờ làm việc: 7:30 - 18:30
Cửa hàng khác